6. 7. 2020  5:26 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020020     Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --