Departments - Institute of automation, measurement and applied informaticsHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system STU is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

020020     Institute of automation, measurement and applied informatics
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered