12. 7. 2020  11:56 Nina
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav technológií a materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020050     Ústav technológií a materiálov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --