6. 6. 2020  0:32 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav technológií a materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020050     Ústav technológií a materiálov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamPublikácieZáverečné práce