21. 10. 2020  0:49 Uršuľa
Akademický informační systém

Pracoviště - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

020070     Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --