6. 6. 2020  4:28 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020070     Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --