2. 6. 2020  11:10 Xénia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav energetických strojov a zariadení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OTE|OCHKT|

020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020062     Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020063     Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --