8. 8. 2020  17:25 Oskar
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav energetických strojov a zariadení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020060     Ústav energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --