Departments - Ústav energetických strojov a zariadeníHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system STU is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

020060     Ústav energetických strojov a zariadení
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered