9. 7. 2020  16:39 Lujza
Akademický informační systém

Pracoviště - Ústav dopravnej techniky a konštruovania


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|OALSM

020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

020032     Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --