6. 6. 2020  13:43 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav dopravnej techniky a konštruovania


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OKMPS|OALSM

020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020032     Oddelenie automobilov, lodí a spaľovacích motorov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --