6. 6. 2020  2:19 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav dopravnej techniky a konštruovania


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020030     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíZáverečné práce