14. 8. 2020  10:21 Mojmír
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav matematiky a fyziky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020080     Ústav matematiky a fyziky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --