18. 8. 2019  9:34 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Pracoviská - Výpočtové a informačné stredisko


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020090     Výpočtové a informačné stredisko
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií