14. 10. 2019  4:07 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrum inovácií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020100     Centrum inovácií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ivan Morávek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií