6. 6. 2020  0:32 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

036000     Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --