30. 5. 2020  5:38 Ferdinand
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.