6. 6. 2020  4:41 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav výrobných technológií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
KTKP|KVZS
|
KZPM|

063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --