14. 8. 2020  4:41 Mojmír
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 162, +421 918 646 032
Fax: +421 906 068 299
Sekretariát: -- neuvedené --