21. 10. 2020  1:22 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 162, +421 918 646 032Fax: +421 906 068 299E-mail: andrea.chlpekova@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --