14. 10. 2019  7:36 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav integrovanej bezpečnosti


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

KBI|KEI|KPI

065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 517Fax: +421 906 068 599E-mail: pavol.cekan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 515Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 524Fax: +421 906 068 599E-mail: jozef.martinka@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém