31. 5. 2020  23:03 Petronela
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav integrovanej bezpečnosti


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
KEI
|
KPI

065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 517Fax: +421 906 068 599
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 906 068 515
Fax: +421 906 068 599
E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 524
Fax: +421 906 068 599E-mail: jozef.martinka@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --