6. 6. 2020  4:35 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.