1. 10. 2020  10:31 Arnold
Akademický informační systém

Pracoviště - Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|

901     Rektorát STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Závěrečné práce


          
901010     Vedenie STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
901101     Útvar - Kancelária rektora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901102     Útvar hlavného kontrolóra
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901103     Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901111     Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
901112     Útvar medzinárodných vzťahov
Web: www.stuba.sk
Telefon: +421 917 669 324
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Lesana Zemanová
Sekretariát: -- neuveden --

          
901121     Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
901131     Útvar práce s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
901141     Útvar technicko - investičných činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901501     Útvar - Kancelária kvestora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam


          901510     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


                    
901511     Oddelenie rozpočtu a financovania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          901512     Oddelenie finančného účtovníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Lopašovská
Sekretariát: -- neuveden --

                    
901513     Referát daní
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901520     Právny a organizačný útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Marcel Michalička
Sekretariát: -- neuveden --

          
901530     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901540     Útvar verejného obstarávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          901550     Útvar energetiky a revíznych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
901560     Útvar prevádzky a krízového riadenia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ignác Chabroň
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Zaměstnanci


          
          901561     Oddelenie údržby a materiálno-technické zabezpečenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
901562     Oddelenie dopravy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ľuboš Litvík
Sekretariát: -- neuveden --


                    
901563     Oddelenie technicko-prevádzkové
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Eva Hittnerová
Sekretariát: -- neuveden --

                    901564     Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901580     Útvar projektu ACCORD
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Milan Belko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          901570     Investičný útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

902     Ostatné univerzitné pracoviská
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902010     Archív STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Mária Boriková
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Projekty


          
902020     Ústav manažmentu STU
ÚM Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Orgány
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Garantované předměty ProjektyBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat


                    902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

                    902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902040     Inštitút celoživotného vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          902041     Útvar riaditeľa
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902043     Centrum vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


                    902045     Univerzita tretieho veku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902046     Jazykové centrum
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902060     Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


          
          
902061     Redakčné oddelenie (Redakcia)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902062     Obchodné oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902063     Ekonomické oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902064     Oddelenie polygrafickej výroby
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          902080     Centrum výpočtovej techniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Marian Ďurkovič
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902081     VS Námestie slobody
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Róbert Jaroška, Ing. Július Binder
Sekretariát: -- neuveden --


                    
902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Rudolf Šlavka
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


                    902085     Centrum nákupu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: +421 252 494 320Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuveden --

          
902300     Know-how centrum
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902310     Univerzitný technologický inkubátor
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902311     Univerzitný inkubátor UVP
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902320     Kancelária spolupráce s praxou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902321     Centrum pre transfer technológií UVP
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902322     Centrum pre ochranu dušev. vlastníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
902500     Projektové stredisko STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lucia Krupová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Projekty


          
          
902501     Útvar štrukturálnych fondov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam


                    
902502     Útvar EIT
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902600     Univerzitný vedecký park STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902610     Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902620     Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902630     UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902650     Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
          
902651     Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902652     Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902653     Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902654     Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902655     Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902656     Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902657     Výskumné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902660     Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902670     Partnerské centrá excelentnosti
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
902640     Centrum STU pre nanodiagnostiku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Viliam Vretenár, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
902658     KC INTELINSYS
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902680     SlovakION
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902700     VTP a VC pre projekt studne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902690     VTP a VC pre projekt veľkoobjemových nádrží
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902800     Poradenské centrum STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --