21. 10. 2020  13:15 Uršuľa
Akademický informační systém

Pracoviště - Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

REKP
|

901     Rektorát STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
901010     Vedenie STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciPublikace


          901101     Útvar - Kancelária rektora
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901102     Útvar hlavného kontrolóra
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          901103     Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901111     Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Marianna Michelková
Sekretariát: -- neuveden --

          901112     Útvar medzinárodných vzťahov
Web: www.stuba.sk
Telefon: +421 917 669 324
Fax: -- neuveden --
E-mail: lesana.zemanova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          
901121     Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Projekty
Telefonní seznamProjekty


          
901131     Útvar práce s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901141     Útvar technicko - investičných činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901501     Útvar - Kancelária kvestora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
901510     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


          
          
901511     Oddelenie rozpočtu a financovania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Telefonní seznam


          
          
901512     Oddelenie finančného účtovníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
901513     Referát daní
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901520     Právny a organizačný útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Marcel Michalička
Sekretariát: -- neuveden --

          901530     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          901540     Útvar verejného obstarávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
901550     Útvar energetiky a revíznych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
901560     Útvar prevádzky a krízového riadenia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ignác Chabroň
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
901561     Oddelenie údržby a materiálno-technické zabezpečenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
901562     Oddelenie dopravy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ľuboš Litvík
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
901563     Oddelenie technicko-prevádzkové
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Eva Hittnerová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    
901564     Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          901580     Útvar projektu ACCORD
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          901570     Investičný útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


902     Ostatné univerzitné pracoviská
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902010     Archív STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902020     Ústav manažmentu STU
ÚM Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          
          
902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


                    
902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


                    
902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902040     Inštitút celoživotného vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902041     Útvar riaditeľa
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902043     Centrum vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902045     Univerzita tretieho veku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902046     Jazykové centrum
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902060     Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Roman Zsigo
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
902061     Redakčné oddelenie (Redakcia)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
902062     Obchodné oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
902063     Ekonomické oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902064     Oddelenie polygrafickej výroby
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902080     Centrum výpočtovej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902081     VS Námestie slobody
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Róbert Jaroška, Ing. Július Binder
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


          
          
902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902085     Centrum nákupu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: +421 252 494 320
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
902300     Know-how centrum
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902310     Univerzitný technologický inkubátor
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


                              
902311     Univerzitný inkubátor UVP
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902320     Kancelária spolupráce s praxou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902321     Centrum pre transfer technológií UVP
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902322     Centrum pre ochranu dušev. vlastníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
902500     Projektové stredisko STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lucia Krupová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902501     Útvar štrukturálnych fondov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          902502     Útvar EIT
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
902600     Univerzitný vedecký park STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902610     Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902620     Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902630     UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902650     Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          902651     Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              
902652     Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902653     Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902654     Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
902655     Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
          
902656     Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
                    902657     Výskumné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902660     Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902670     Partnerské centrá excelentnosti
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902640     Centrum STU pre nanodiagnostiku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Viliam Vretenár, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902658     KC INTELINSYS
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902680     SlovakION
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
902700     VTP a VC pre projekt studne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
902690     VTP a VC pre projekt veľkoobjemových nádrží
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
902800     Poradenské centrum STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --