22. 10. 2019  4:22 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště - Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

REKP|OUP

901     Rektorát STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          901010     Vedenie STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


          901101     Útvar - Kancelária rektora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Erika Jevčáková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901102     Útvar hlavného kontrolóra
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ján Malina
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901103     Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          901111     Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Marianna Michelková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901112     Útvar medzinárodných vzťahov
Web: www.stuba.sk
Telefon: +421 917 669 373Fax: -- neuveden --E-mail: lenka.molnar@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty


          901121     Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Ing. Mária Búciová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty


          901131     Útvar práce s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Mokošová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901141     Útvar technicko - investičných činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          901501     Útvar - Kancelária kvestora
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901510     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Oľga Matúšková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901511     Oddelenie rozpočtu a financovania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Lýdia Vanáková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901512     Oddelenie finančného účtovníctva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Lopašovská
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901513     Referát daní
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901520     Právny a organizačný útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Marcel Michalička
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901530     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Čirková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901540     Útvar verejného obstarávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Igor Kolenička
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901550     Útvar energetiky a revíznych činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Gabriela Šipekiová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          901560     Útvar prevádzky a krízového riadenia
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ignác Chabroň
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901561     Oddelenie údržby a materiálno-technické zabezpečenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901562     Oddelenie dopravy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ľuboš Litvík
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901563     Oddelenie technicko-prevádzkové
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Eva Hittnerová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    901564     Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          901570     Investičný útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Jozef Benka
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


902     Ostatné univerzitné pracoviská
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          902010     Archív STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Mária Boriková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty


          902020     Ústav manažmentu STU
ÚM Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	OrgányTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciGarantované předměty OrgányTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Přehled vypsaných témat


                    902021     ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


                    902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


                    902023     ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


                    902024     ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          902040     Inštitút celoživotného vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamZávěrečné práce


                    902041     Útvar riaditeľa
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902043     Centrum vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902045     Univerzita tretieho veku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902046     Jazykové centrum
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          902060     Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902061     Redakčné oddelenie (Redakcia)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902062     Obchodné oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902063     Ekonomické oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902064     Oddelenie polygrafickej výroby
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          902080     Centrum výpočtovej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


                    902081     VS Námestie slobody
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Róbert Jaroška, Ing. Július Binder
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Rudolf Šlavka
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902085     Centrum nákupu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: +421 252 494 320Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          902300     Know-how centrum
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902310     Univerzitný technologický inkubátor
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                              902311     Univerzitný inkubátor UVP
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902320     Kancelária spolupráce s praxou
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902321     Centrum pre transfer technológií UVP
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                              902322     Centrum pre ochranu dušev. vlastníctva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          902500     Projektové stredisko STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty


                    902501     Útvar administrácie projektov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    902502     Útvar podporných činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          902600     Univerzitný vedecký park STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902610     Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902620     Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902630     UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902650     Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902651     Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902652     Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902653     Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902654     Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902655     Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902656     Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              902657     Výskumné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902660     Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902670     Partnerské centrá excelentnosti
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902640     Centrum STU pre nanodiagnostiku
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


                    902658     KC INTELINSYS
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902680     SlovakION
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902700     VTP a VC pre projekt studne
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    902690     VTP a VC pre projekt veľkoobjemových nádrží
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          902800     Poradenské centrum STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --