Sep 28, 2020   2:20 p.m. Václav
Academic information system

Departments - Rektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (Economic system STU is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

|OUP

901     Rektorát STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --


          901010     Vedenie STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
Projects
Publications
Publications brochure
PublicationsPublications brochure


          
901101     Rector's Officce
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Erika Jevčáková
Secretariat: -- not known --

          
901102     Útvar hlavného kontrolóra
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Oľga Matúšková
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory


          
901103     Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
901111     Department of Education and Student Care
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Mgr. Marianna Michelková
Secretariat: -- not known --

          
901112     Department of International Relations
Web: www.stuba.sk
Phone: +421 917 669 324
Fax: -- not known --
Head of department: Mgr. Lesana Zemanová
Secretariat: -- not known --

          
901121     Department of Science and International Scientific Cooperation
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Mgr. Ing. Mária Búciová
Secretariat: -- not known --

          901131     Department of Public Relations
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Zuzana Mokošová
Secretariat: -- not known --

          
901141     Útvar technicko - investičných činností
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
901501     Útvar - Kancelária kvestora
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
901510     Ekonomický útvar
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Jozef Benka
Secretariat: -- not known --

          
          
901511     Oddelenie rozpočtu a financovania
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Lýdia Vanáková
Secretariat: -- not known --


          
          
901512     Oddelenie finančného účtovníctva
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Eva Lopašovská
Secretariat: -- not known --

          
          
901513     Referát daní
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
Staff


          
901520     Právny a organizačný útvar
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: JUDr. Marcel Michalička
Secretariat: -- not known --

          901530     Útvar ľudských zdrojov
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Zuzana Čirková
Secretariat: -- not known --

          901540     Útvar verejného obstarávania
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Igor Kolenička
Secretariat: -- not known --

          901550     Útvar energetiky a revíznych činností
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Gabriela Šipekiová
Secretariat: -- not known --


          
901560     Útvar prevádzky a krízového riadenia
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ignác Chabroň
Secretariat: -- not known --

          
          
901561     Oddelenie údržby a materiálno-technické zabezpečenie
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          901562     Oddelenie dopravy
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ľuboš Litvík
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
Staff


          
          
901563     Oddelenie technicko-prevádzkové
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Eva Hittnerová
Secretariat: -- not known --


                    
901564     Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
901580     Útvar projektu ACCORD
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Milan Belko, PhD.
Secretariat: -- not known --

          
901570     Investičný útvar
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --


902     Ostatné univerzitné pracoviská
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          902010     Archive of the STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: PhDr. Mária Boriková
Secretariat: -- not known --

          
902020     Institute of Management of the STU
ÚM Vazovova 5, 81243 Bratislava
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Secretariat: -- not known --
Staff
Supervised courses
Bodies
Telephone directory
ProjectsPublications
Publications brochure
Final theses
Supervised coursesPublications brochure
Summary of topics offered


          
          
902021     Department of Economics and Building Management
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
ProjectsPublicationsPublications brochure
Final theses
Summary of topics offered
StaffTelephone directory


          
          
902022     Department of Spatial Planning and Management
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Secretariat: -- not known --

          
          
902023     Department of Economics and Management of Enterprising
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                    
902024     Department of Management of Chemical and Food Technologies
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
902040     Institut of Life-Long Learning
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Mgr. Regína Remenárová
Secretariat: -- not known --
StaffTelephone directoryFinal theses


                    
902041     Department of the director
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902043     Continuing Education Centre
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                    902045     University of the Third Age
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902046     Language Centre
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
902060     Publishing House SPEKTRUM of the STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Roman Zsigo
Secretariat: -- not known --


          
          
902061     Redakčné oddelenie (Redakcia)
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902062     Obchodné oddelenie
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902063     Ekonomické oddelenie
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902064     Oddelenie polygrafickej výroby
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          902080     Computing Centre
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Marian Ďurkovič
Secretariat: -- not known --

                    902081     VS Námestie slobody
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902082     VS Vazovova - Mýtna
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Rudolf Šlavka
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
Staff


                    902085     Centrum nákupu
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Phone: +421 252 494 320
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          902300     Know-How Centre
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          902310     University Technology Incubator of STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory


          
          
          902311     University Incubator
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                    902320     Kancelária spolupráce s praxou
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902321     Technology Transfer Office
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902322     Centrum pre ochranu dušev. vlastníctva
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
902500     Projects Centre
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Lucia Krupová, PhD.
Secretariat: -- not known --
StaffTelephone directory
Projects


                    902501     Útvar štrukturálnych fondov
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --


          
          902502     Útvar EIT
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
902600     STU University Science Park
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          902610     MLYNSKÁ DOLINA Regional Centre
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902620     CENTRUM Regional Centre
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902630     CAMBO Trnava
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902650     Centres of Excellence
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902651     Centre of Exelence for SMART Technologies, Systems and Services
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                              902652     Centre of Excellence for the Settlement Infrastructure Development of the
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902653     Knowledge-Based Economy
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                              
902654     Centre of Excellence of Integrated Flood Protection Systems
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902655     Centre of Excellence of Five Axis Machining
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902656     Centre of Excellence for Diagnostic Method of Materials
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
          
902657     Centrum of Excellence for Industrial Bio-technology
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902660     Centre of Cooperation for Transfer of Innovative technologies from research to Practice
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902670     Partnerské centrá excelentnosti
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          902640     STU Centre for Nanodiagnostics
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: Ing. Viliam Vretenár, PhD.
Secretariat: -- not known --

          
          902658     KC INTELINSYS
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902680     SlovakION
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
          
902700     VTP a VC pre projekt studne
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

                    902690     VTP a VC pre projekt veľkoobjemových nádrží
Phone: -- not known --Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --

          
902800     Poradenské centrum STU
Phone: -- not known --
Fax: -- not known --
E-mail: -- not known --
Head of department: -- not known --
Secretariat: -- not known --
Staff
Telephone directory
StaffTelephone directory