18. 2. 2020  11:47 Jaromír
Akademický informační systém

Pracoviště - Študijné oddelenie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

050902     Študijné oddelenie
Telefon: +421 257 276 224Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Andrea Fabriciová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam