20. 10. 2019  13:41 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav analytickej chémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

041000     Ústav analytickej chémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1697
Telefón: +421 259 325 277, +421 259 325 302Fax: +421 259 325 590E-mail: ivan.spanik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém