20. 6. 2019  22:20 Valéria
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav analytickej chémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

041000     Ústav analytickej chémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1697
Telefón: +421 259 325 277, +421 259 325 302Fax: +421 259 325 590E-mail: jan.labuda@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém