22. 10. 2020  11:43 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|||FCHPT|
|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
  
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Učebny
Informace o univerzitě
Přehled vypsaných tématInformace o univerzitě

 
 

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník:Ing. Tomáš Šatura
 
 
 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
  
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Děkan:
Tajemník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznam
Projekty
OrgányTelefonní seznam
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikacePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy