6. 6. 2020  13:11 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
SvF
|
|FEI
|
FCHPT
|
FA||FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
 
 
 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Gabriela Kuzmová
  

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
  
Děkan:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Děkan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
PracovištěZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěOrgányTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura publikacíPřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů