31. 10. 2020  21:02 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
SjF
|
|
|
FAD
|
|

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
http://www.fei.stuba.sk
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:+421 265 420 415
  
Dekan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajomník:
 
 
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
  
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alena Michalová
  
 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
http://www.fa.stuba.sk
Telefón:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikácií

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka: