30. 5. 2020  5:29 Ferdinand
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
||
|
|
FA|
|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
  
 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefón:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
  
Dekan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
 
 

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefón:+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
 
 
Dekan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
PracoviskáTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Študijné programy

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
  
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:Ing. Alica Tibenská