18. 10. 2019  23:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|SvF|SjF|FEI|FCHPT|FA|MTF|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

  
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite

  

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:www.svf.stuba.sk
Telefón:+421 259 274 111
Fax:+421 252 967 027
  
Dekan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajomník:Ing. Tomáš Šatura
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefón:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:+421 252 925 749
  
Dekan:prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:Ing. Gabriela Kuzmová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:www.fei.stuba.sk
Telefón:+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:+421 265 420 415
  
Dekan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajomník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefón:+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
  
Dekan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:Ing. Alena Michalová
  
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjektyPublikácie
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta architektúry
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:www.fa.stuba.sk
Telefón:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:+421 252 921 533
  
Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:Ing. Anna Karácsonyová
  
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjektyPublikácie
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
  
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:Ing. Alica Tibenská
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

  

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:+421 221 022 204
Fax:+421 265 420 587
  
Dekanka:prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Tajomníčka:Ing. Ľubica Palatinusová
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy