14. 8. 2020  10:38 Mojmír
Akademický informační systém

Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
443B1_4D
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
443B0_4D2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Genomika, proteomika a ich aplikácie
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
Imunológia a imunochémia2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Klinická biochémia a patobiochémia
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N400M2_4D2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
443M1_4D
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
N400M1_4D2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
Prediktívna potravinárska mikrobiológia a hodnotenie rizika2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Bakalárska prácaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426B0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
426B2_4BBiochémia I
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
42608_4BLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N42608_4BBiológia
LS 2019/2020 - FCHPT
N426B2_4ILS 2019/2020 - FCHPTdoc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
N426B1_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
N426G0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Imunológia a imunochémia
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L4_4ILaboratórium odboru I
LS 2019/2020 - FCHPT
N426L0_4ILaboratórne cvičenie z biochémieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
42609_4BLaboratórne cvičenie z biológieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426L3_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N426L8_4BLaboratórne cvičenie z klinickej biochémie
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426L4_4BLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426L5_4BLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Mikrobiológia pre humánnu medicínuLS 2019/2020 - FCHPT
N426P1_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N426P0_4IPotravinárska biochémia
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426U0_4BÚvod do biochémieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N426U2_4BÚvod do imunochémieLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426V0_4IVyužitie informačných zdrojov v biologickom výskume
LS 2019/2020 - FCHPT
N426V0_4BVývoj liečivLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426Z1_4BLS 2019/2020 - FCHPT
N426Z7_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Základy normálnej a patologickej fyziológie človekaLS 2019/2020 - FCHPT

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětu
Období
Garant
N426A0_4IAplikovaná genomika, proteomika a bioinformatika
ZS 2020/2021 - FCHPT
426B4_4BBakalárska práca
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
443B1_4D
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
Bioenergetika buniek a organizmov
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N426B0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
426B1_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
443B0_4D2020/2021 - doktorandská studia - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N400B1_4DBunková signalizácia
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
426B1_4IBunkové kultúry
ZS 2020/2021 - FCHPT
N426E0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Genomika, proteomika a bioinformatika
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
Hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Imunológia a imunochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N400K0_4DKlinická biochémia a patobiochémia
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Laboratórium odboru II
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Laboratórne cvičenie z biochémie
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z biochémieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
426L0_4BLaboratórne cvičenie z biológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426L3_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L2_4ILaboratórne cvičenie z mikrobiológie
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426L4_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426L5_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400M2_4DMechanizmy účinku biologicky aktívnych látok
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mechanizmy účinku biologicky aktívnych látok
ZS 2020/2021 - FCHPT
N426M0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426M1_4IMikrobiológiaZS 2020/2021 - FCHPT
443M1_4DMikrobiológia
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
N400M1_4DMolekulová biológia2020/2021 - doktorandská studia - FCHPTdoc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Molekulová biológia a genetikaZS 2020/2021 - FCHPT
Počítačové spracovanie biologických údajovZS 2020/2021 - FCHPT
N426P0_4IPotravinárska biochémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
426P1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
N426S3_4IStratégia biomedicínskych experimentov
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N426U1_4BÚvod do molekulovej biológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Vybrané kapitoly z biochémie
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
N400V0_4D
2020/2021 - doktorandská studia - FCHPT
Základy biochémieZS 2020/2021 - FCHPT
N426Z2_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
Základy všeobecnej mikrobiológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
42608_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N42608_4BBiológiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
N426B2_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
N426G0_4IGenomika, proteomika a bioinformatikaLS 2020/2021 - FCHPT
Génová terapia a biologické liečivá
LS 2020/2021 - FCHPT
N426I0_4IImunológia a imunochémia
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L4_4ILaboratórium odboru ILS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Laboratórne cvičenie z biológie
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426L3_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie zo základov všeobecnej mikrobiológie
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N426M2_4IMikrobiológia pre humánnu medicínuLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
PatobiochémiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Potravinárska biochémiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Využitie informačných zdrojov v biologickom výskume
LS 2020/2021 - FCHPT
Vývoj liečivLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426Z1_4BZáklady biochémieLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426Z0_4IZáklady normálnej a patologickej fyziológie človekaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.