25. 9. 2020  2:44 Vladislav
Akademický informačný systém

Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
426B4_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
443B1_4DBioenergetika buniek a organizmov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N426B0_4IBiochémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Biochémia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400B1_4DBunková signalizácia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Bunková signalizáciaZS 2020/2021 - FCHPT
Bunkové kultúry
ZS 2020/2021 - FCHPT
Environmentálna mikrobiológia
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426G0_4IGenomika, proteomika a bioinformatika
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400G0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400H0_4DHodnotenie kvality a bezpečnosti potravín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Imunológia a imunochémiaZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Klinická biochémia a patobiochémia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Laboratórium odboru IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L5_4ILaboratórium odboru II
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z biochémie
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426L1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z biológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426L3_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426L5_4BLaboratórne cvičenie zo základov biochémieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N400M2_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426M0_4IMikrobiológiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
N426M1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
443M1_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
N400M1_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
426M1_4BMolekulová biológia a genetika
ZS 2020/2021 - FCHPT
N426P3_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Potravinárska biochémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Prediktívna potravinárska mikrobiológia a hodnotenie rizika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Stratégia biomedicínskych experimentovZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Úvod do molekulovej biológie
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N400V18_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Výživa a ochrana zdravia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Základy molekulovej biológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
N426Z0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Biochémia I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
42608_4BBiológiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
BiológiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
N426B1_4ILS 2020/2021 - FCHPT
N426B2_4IBunková signalizácia
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc.
N426G0_4ILS 2020/2021 - FCHPT
Génová terapia a biologické liečivá
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Imunológia a imunochémiaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Laboratórium odboru ILS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z biochémie
LS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z biológieLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Soňa Jantová, CSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426L2_4ILaboratórne cvičenie z mikrobiológieLS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N426M2_4IMikrobiológia pre humánnu medicínuLS 2020/2021 - FCHPT
Patobiochémia
LS 2020/2021 - FCHPT
N426P0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
N426P2_4IPrincípy a metodológia molekulárnej medicínyLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Úvod do biochémieLS 2020/2021 - FCHPT
Úvod do imunochémie
LS 2020/2021 - FCHPT
N426V0_4IVyužitie informačných zdrojov v biologickom výskumeLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426V0_4BLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Albert Breier, DrSc.
N426Z1_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
N426Z7_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N426Z0_4IZáklady normálnej a patologickej fyziológie človeka
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.