25. 9. 2020  3:20 Vladislav
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N411P0_4IPriemyselná anorganická chémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
N411P1_4IProcesy a zariadenia silikátového priemyslu
ZS 2020/2021 - FCHPT
N411T1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Úvod do moderných anorganických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Marián Janek, PhD.
N411B1_4BLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
N411T0_4ITechnológia silikátovLS 2020/2021 - FCHPTprof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.