3. 6. 2020  16:08 Karolína
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N400D10_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Elektrochémia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412F0_4DFázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N400F4_4DFyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
442C1_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412A3_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412A2_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
Aplikovaná termodynamikaLS 2019/2020 - FCHPT
N412B0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N412B1_4BBioelektrochémiaLS 2019/2020 - FCHPT
N412D0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N412E0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
N412E0_4BElektrochemické syntézyLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Ochrana kovových materiálov
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412S0_4BLS 2019/2020 - FCHPT
N412T0_4ILS 2019/2020 - FCHPT
Technológia kovových materiálovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412Z2_4BZáklady chémie IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Anorganická technológia pre pokročilých
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412A1_4IAplikovaná termodynamikaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Aplikovaná termodynamika
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412B0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
N412B1_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
N412D0_4IDegradácia priemyselných materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Degradačné procesy v materiáloch2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
442E2_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N412E0_4IElektrochemické inžinierstvo
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
442F1_4DFázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412F0_4DFázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N400F4_4DFyzika tuhej fázy a mikroštruktúrna analýza2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chémia roztavených solí
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
412C0_4BZS 2020/2021 - FCHPT
N412C0_4IChemickoinžinierske výpočty pre technológov
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412K1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412K1_4BKorózia a povrchové úpravyZS 2020/2021 - FCHPT
Korózne inžinierstvoZS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórium chemických technológií IIIZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N412P0_4IPriemyselná kryštalizáciaZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Technológia moderných materiálovZS 2020/2021 - FCHPT
N412Z1_4BZáklady chémie IZS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N412A2_4BAnorganická technológia
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N412B0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
N412E0_4IElektrochemické inžinierstvo
LS 2020/2021 - FCHPT
N412E0_4BElektrochemické syntézy
LS 2020/2021 - FCHPT
N400K0_4IKinetika a reaktoryLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
N412O0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Priemyselné hnojivá a agrochémiaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
N412S0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
N412S0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
N412T0_4ITechnická elektrochémiaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ján Híveš, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
Základy chemickej technológie
LS 2020/2021 - FCHPT
N412Z2_4BZáklady chémie II
LS 2020/2021 - FCHPT