28. 5. 2020  18:43 Viliam
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
N400A5_4DAplikovaná molekulová spektroskopia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
445F1_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400C6_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
N400C5_4DChemická kinetika pre pokročilých2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
445K0_4D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400M8_4DMnohočasticová teória atómov a molekúl2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400M3_4DModerné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Pokročilá RTG štruktúrna kryštalografia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Relativistické metódy kvantovej chémie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
445R0_4DRezonančné metódy molekulovej spektroskopie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400V8_4DVybrané kapitoly z koloidiky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Základy molekulovej spektroskopie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Aplikovaná NMR spektroskopiaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
421F3_4BFyzikálna chémia IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Fyzikálna chémia II
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
Chemická kinetika a katalýza
LS 2019/2020 - FCHPT
N421K2_4IKoloidná chémia
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N421K0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
Kvantová chémia
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
421L3_4BLaboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
N421P1_4ILS 2019/2020 - FCHPT
N418S5_4ILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
N400T1_4ITeória a interpretácia vibračných spektier
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Termodynamika pre pokročilýchLS 2019/2020 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N400A5_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
N421B0_4IBiofyzikálna chémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N426D0_4IDiagnostické postupy a zariadenia v medicíneZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
445F5_4DFyzika a chémia tuhej fázy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Fyzikálna chémia IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Fyzikálna chémia pre pokročilých2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N421C0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400C6_4DChemická fyzika a fyzikálna chémia pre pokročilých
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400C5_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
N400C4_4DChemická termodynamika pre pokročilých2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N400K3_4DKvantová chémia atómov, molekúl a kondenzovaných sústav pre pokročilých
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N421L10_4BLaboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Erik Klein, PhD.
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Erik Klein, PhD.
N421L0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
421M0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Mechanizmy degradácie materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Moderné elektrochemické metódy: teória a praktické použitie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
N421P0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
421R0_4DRelativistické metódy kvantovej chémie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Reológia potravínZS 2020/2021 - FCHPTprof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N421S4_4ISpracovanie experimentálnych dát
ZS 2020/2021 - FCHPT
N421S0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
Špecializované laboratórne cvičenieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Teória grúp a symetriaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Martin Breza, CSc.
N400T1_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Martin Breza, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
N421V1_4BVeda a priemysel
ZS 2020/2021 - FCHPT
Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémieZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
N400V8_4DVybrané kapitoly z koloidiky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
N400V11_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Základy laboratórnej technikyZS 2020/2021 - FCHPT
N421Z2_4B
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
N421Z2_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Biofyzikálna chémiaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
421F3_4BFyzikálna chémia II
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
N421F4_4BFyzikálna chémia IILS 2020/2021 - FCHPT
N421C1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
N421K2_4IKoloidná chémiaLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Kvantová chémia
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
N421P1_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Seminár k diplomovej práci
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Peter Šimon, DrSc.