29. 5. 2020  15:41 Vilma
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
422M0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
447M9_4DModelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N400T4_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
422I1_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
Informatizácia a informačné systémy
LS 2019/2020 - FCHPT
422I2_4ILS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422I0_4IInteligentné riadenie
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Internetové a informačné systémyLS 2019/2020 - FCHPTIng. Ľuboš Čirka, PhD.
42202_4BLaboratórne cvičenie z riadenia procesov
LS 2019/2020 - FCHPT
N422M1_4IMatlab -- pokročilé technikyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422M0_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
Prediktívne riadenieLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P0_4BLS 2019/2020 - FCHPT
427P0_4BProgramovanie IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
422R0_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
N422R0_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
N422S1_4BLS 2019/2020 - FCHPTIng. Anna Vasičkaninová, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
422T3_4ITeória automatického riadenia II
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
Vzdialené riadenie vnorených systémovLS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
N422Z3_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
Ing. Richard Valo, PhD.
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémovLS 2019/2020 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
N422D0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Informačné technológie I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Informačné technológie IIZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Linux -- základná automatizáciaZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
N422M0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N422O0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Richard Valo, PhD.
OptimalizáciaZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Optimálne riadenie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Pokročilé prediktívne riadenie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N422P3_4IPriemyselné riadiace systémy
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Projekt riadenia procesov
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422P1_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P1_4IProjektové softvérové systémyZS 2020/2021 - FCHPT
N422R1_4IRiadenie technologických procesovZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTIng. Anna Vasičkaninová, PhD.
422T2_4ITechnické prostriedky automatizácie
ZS 2020/2021 - FCHPT
422T1_4ITeória automatického riadenia IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422T0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Teória fuzzy systémov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
N400T0_4ITvorba vedeckých dokumentovZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422U1_4BÚvod do technológie XML
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N400V15_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422Z2_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Základy programovania v jazyku CZS 2020/2021 - FCHPT
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémovZS 2020/2021 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
422I1_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422I2_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
42213_4BInformatizácia a informačné systémy
LS 2020/2021 - FCHPT
Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422I3_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
N422I0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Internetové a informačné systémyLS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Matlab -- pokročilé technikyLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422M0_4BMatlab - pokročilé techniky
LS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
N422P0_4BProgramovanie ILS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Programovanie II
LS 2020/2021 - FCHPT
Riadenie procesov
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
422R0_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N422R0_4ILS 2020/2021 - FCHPT
Semestrálny projekt I
LS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
N422T0_4BTabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
LS 2020/2021 - FCHPT
422T3_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
N422U0_4B
LS 2020/2021 - FCHPT
N422V0_4BVzdialené riadenie vnorených systémovLS 2020/2021 - FCHPTIng. Richard Valo, PhD.
Webové technológie v automatizácii
LS 2020/2021 - FCHPT
N422Z3_4BZáklady elektrotechniky
LS 2020/2021 - FCHPT
N422Z5_4BZáklady riadenia vnorených systémovLS 2020/2021 - FCHPT