29. 10. 2020  8:44 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
ZS 2020/2021 - FCHPT
Energetické materiályZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
481E0_4DEnvironmentálne technológie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400C9_4DChémia fosílnych palív a biopalív2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
N417K0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
413K0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N413K0_4IKinetika a reaktorové inžinierstvoZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Metódy charakterizácie katalyzátorov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N413M0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
Nanočasticové katalyzátory
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
N413N0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
N400N0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Ing. Daniel Végh, DrSc.
N417O0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
N413O2_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N413O1_4BZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N413O3_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
Organické povlaky a farbivá
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400P5_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Petrochémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400P1_4DPísanie vedeckých publikácií
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
Práca s chemickou literatúrouZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N417R0_4IRopa a uhľovodíkové technológieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
N417R1_4BRopa a uhľovodíkové technológieZS 2020/2021 - FCHPT
481S0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
N400S2_4DStratégia a taktika syntézy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N417T0_4ITechnológia ropyZS 2020/2021 - FCHPT
N413T0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N413V0_4IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milan Králik, PhD.
N417A0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
N413E0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
N417E1_4BEnergetické suroviny a technológie
LS 2020/2021 - FCHPT
Farmaceutické výroby
LS 2020/2021 - FCHPT
N413K0_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
LS 2020/2021 - FCHPT
N413N0_4BLS 2020/2021 - FCHPT
N413N1_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
N413O0_4I
LS 2020/2021 - FCHPT
417R0_4BRecyklačné technológie
LS 2020/2021 - FCHPT
Technológia palív a mazív
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.