14. 8. 2020  9:48 Mojmír
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Pokročilá organická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
414S0_4D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
414C1_4IChémia organokovových zlúčenín
LS 2019/2020 - FCHPT
Kombinatoriálna a medicínska chémiaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L7_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
LS 2019/2020 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z organickej chémie II
LS 2019/2020 - FCHPT
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
LS 2019/2020 - FCHPT
N414M1_4I
LS 2019/2020 - FCHPT
N414O6_4B
LS 2019/2020 - FCHPT
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Organická chémia IILS 2019/2020 - FCHPT
414O4_4BOrganická chémia II
LS 2019/2020 - FCHPT
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
Stratégia a taktika syntézy
LS 2019/2020 - FCHPT

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N414B0_4IBioorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
Fyzikálna organická chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
Chémia heterocyklických zlúčenín2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chémia liečiv
ZS 2020/2021 - FCHPT
448C0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
414C0_4B
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
Chemické informačné systémyZS 2020/2021 - FCHPT
N414L0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414L2_4ILaboratórium organickej syntézy IIIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L6_4BZS 2020/2021 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414L4_4BZS 2020/2021 - FCHPT
Materiálová chémia
ZS 2020/2021 - FCHPT
Medicínska chémiaZS 2020/2021 - FCHPT
N414M0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414N0_4INové trendy v organickej syntéze
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414O9_4BOrganická chémia I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Organická syntéza
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPT
N414S1_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
414S0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414S6_4IStereoselektívna syntézaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
ZS 2020/2021 - FCHPT
Technológia organických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
414V0_4D2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Chémia liečiv
LS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
LS 2020/2021 - FCHPT
Kombinatoriálna a medicínska chémiaLS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Laboratórium organickej syntézy IILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L7_4BLaboratórne cvičenie z chémie liečiv
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Ing. Angelika Lásiková, PhD.
Medicínska chémia
LS 2020/2021 - FCHPT
N414M1_4IMechanizmy organických reakcií II
LS 2020/2021 - FCHPT
Organická chémia II
LS 2020/2021 - FCHPT
414O1_4BOrganická chémia IILS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Organická chémia IILS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.