21. 11. 2019  21:55 Elvíra
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N414B0_4IBioorganická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414F0_4IFyzikálna organická chémiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
414C0_4DChémia heterocyklických zlúčenín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
414C2_4IChémia liečivZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
414C0_4BChémia liečivZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
448C0_4DChémia liečiv2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414C2_4BChemické informačné systémyZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414L0_4ILaboratórium organickej syntézy IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L2_4ILaboratórium organickej syntézy IIIZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L6_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémieZS 2019/2020 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414L4_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IZS 2019/2020 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414M2_4IMateriálová chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
N414M1_4BMedicínska chémiaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414M0_4IMechanizmy organických reakcií IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
N414N0_4INové trendy v organickej syntézeZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
N414O9_4BOrganická chémia IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414O5_4BOrganická chémia IZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414O0_4IOrganická syntézaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
481P0_4DPokročilá organická chémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414R0_4BRegistrácia liečiv a patentová ochranaZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414S1_4ISpektrálne metódy v organickej chémiiZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
N414S2_4IStereochémiaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
414S0_4DStereochémia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
N414S6_4IStereoselektívna syntézaZS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414S4_4ISyntéza prírodných látok a liečivZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414T0_4ITechnológia organických materiálovZS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
414V0_4DVzťah medzi štruktúrou a reaktivitou2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414C1_4BChémia liečivLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
414C1_4IChémia organokovových zlúčenínLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414K0_4IKombinatoriálna a medicínska chémiaLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
N414L1_4ILaboratórium organickej syntézy IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L7_4BLaboratórne cvičenie z chémie liečivLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414L5_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IILS 2019/2020 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
414L2_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IILS 2019/2020 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414M1_4BMedicínska chémiaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414M1_4IMechanizmy organických reakcií IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
414O1_4BOrganická chémia IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
N414O6_4BOrganická chémia IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
414O4_4BOrganická chémia IILS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
414S7_4IStratégia a taktika syntézyLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N414B0_4IBioorganická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414F0_4IFyzikálna organická chémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
414C0_4BChémia liečivZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
414C2_4IChémia liečivZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414C2_4BChemické informačné systémyZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414L0_4ILaboratórium organickej syntézy IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L2_4ILaboratórium organickej syntézy IIIZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414L6_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémieZS 2020/2021 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414L4_4BLaboratórne cvičenie z organickej chémie IZS 2020/2021 - FCHPTIng. Angelika Lásiková, PhD.
N414M2_4IMateriálová chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
N414M1_4BMedicínska chémiaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414M0_4IMechanizmy organických reakcií IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
N414N0_4INové trendy v organickej syntézeZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
N414O5_4BOrganická chémia IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414O9_4BOrganická chémia IZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414O0_4IOrganická syntézaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
N414R0_4BRegistrácia liečiv a patentová ochranaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414S1_4ISpektrálne metódy v organickej chémiiZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
N414S2_4IStereochémiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
N414S6_4IStereoselektívna syntézaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
N414S4_4ISyntéza prírodných látok a liečivZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
N414T0_4ITechnológia organických materiálovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.