20. 10. 2020  13:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FCHPT, ZS 2020/2021 - FCHPT, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
N416A0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416A2_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416F0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
416F2_4IFotochémia a fotografiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Fyzikálne a chemické metódy štúdia materiálov a objektov dedičstva2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416G0_4I
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400H1_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Chémia a technológia konzervovania a reštaurovaniaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N400I0_4D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
416L3_4ILaboratórne cvičenie z technológie tlače
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Materiály tlačených médií a potlačených obalov
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416M0_4IMateriály v konzervovaní a reštaurovaní
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416M1_4IMetódy charakterizácie polymérov
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416O1_4IZS 2020/2021 - FCHPT
ZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Prieskum a konzervovanie farebnej vrstvy
ZS 2020/2021 - FCHPT
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
Technológie tlačených médií a potlačených obalov
ZS 2020/2021 - FCHPT
N400V14_4DVybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Vybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
N416Z0_4BZáklady fotografie a polygrafie
ZS 2020/2021 - FCHPT
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416Z0_4IZS 2020/2021 - FCHPT
N416A1_4IAnalytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstva
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
N416D1_4ILS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
416F2_4IFotochémia a fotografiaLS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie z metód analýzy materiálov
LS 2020/2021 - FCHPT
LS 2020/2021 - FCHPT
Laboratórne cvičenie zo zobrazovacích technológií
LS 2020/2021 - FCHPT
N416T0_4ITenké vrstvy a materiálová tlačLS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416T1_4ITlačená elektronikaLS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.