17. 2. 2020  4:08 Miloslava
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N400F3_4DFyzikálne a chemické metódy štúdia materiálov a objektov dedičstva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N400H1_4DHistorické tlačové a fotografické techniky2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N400I0_4DInštrumentálne metódy v analýze a testovaní polymérov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N400T3_4DTechnológie ochrany materiálov a objektov dedičstva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N400V14_4DVybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N400V19_4DVybrané kapitoly z povrchov a koloidných sústav2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416A1_4IAnalytické a fyzikálne metódy výskumu objektov dedičstvaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416D1_4IDigitálna tlačLS 2019/2020 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416L0_4ILaboratórne cvičenie z metód analýzy materiálovLS 2019/2020 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416L2_4ILaboratórne cvičenie zo zobrazovacích technológiíLS 2019/2020 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416T0_4ITenké vrstvy a materiálová tlačLS 2019/2020 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416T1_4ITlačená elektronikaLS 2019/2020 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N416A0_4IAplikovaná fotochémia a fotografiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416A2_4IAplikovaná náuka o farbeZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416F0_4IFarba a koloristika polymérnych materiálovZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
416F2_4IFotochémia a fotografiaZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
N416G0_4IGrafický dizajnZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416C0_4IChémia a technológia konzervovania a reštaurovaniaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416L1_4ILaboratórne cvičenie z povrchov a koloidných sústavZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
416L3_4ILaboratórne cvičenie z technológie tlačeZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416M2_4IMateriály tlačených médií a potlačených obalovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416M0_4IMateriály v konzervovaní a reštaurovaníZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416M1_4IMetódy charakterizácie polymérovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416O1_4IObrazové inžinierstvoZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
416P1_4IPovrchy a koloidné sústavyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
N416P0_4IPrieskum a konzervovanie farebnej vrstvyZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Milena Reháková, PhD.
N416T2_4ITechnológie tlačených médií a potlačených obalovZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416Z0_4BZáklady fotografie a polygrafieZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
N416Z0_4IZobrazovacie technológieZS 2020/2021 - FCHPTprof. Ing. Michal Čeppan, PhD.