11. 12. 2019  9:32 Hilda
Akademický informační systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2019/2020 - FCHPT, LS 2019/2020 - ÚM, LS 2019/2020 - FCHPT, ZS 2019/2020 - ÚM.

KódNázev předmětuObdobíGarant
43403_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43407_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4ITelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43405_4BTelesná výchovaZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4BTelesná výchova - výchova k olympizmuZS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-ITV/ZTV IZS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-IITV/ZTV IIZS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43408_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43406_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T2_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43404_4BTelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4ITelesná výchovaLS 2019/2020 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
TV-IITV/ZTV IILS 2019/2020 - ÚMprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobíGarant
43407_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43405_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4ITelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
43403_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T1_4BTelesná výchovaZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
N434T0_4BTelesná výchova - výchova k olympizmuZS 2020/2021 - FCHPTprof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.