11. 7. 2020  10:27 Milota
Akademický informačný systém

Katedra geodézie (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Fotogrametria
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
D1-INGEInžinierska geodézia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
I1-ABFLS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
I1-EMHK
LS 2019/2020 - SvF
B1-F1
LS 2019/2020 - SvF
I1-SMSM_CGeodetické metódy na monitoring konštrukcií
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
B1-G2Geodézia 2
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
Inžinierska geodézia 1LS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
B1-KM
LS 2019/2020 - SvF
I1-LGCLegislatíva geodetických činnostíLS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
I1-MSIGMeracie systémy v inžinierskej geodézii
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Odborná prax
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
Pozemkové úpravy 1
LS 2019/2020 - SvF
Ing. Robert Geisse, PhD.
Surveying in Civil EngineeringLS 2019/2020 - SvF
BV1-VMSOVytyčovanie a monitorovanie stavebných objektov
LS 2019/2020 - SvF
B1-VT_G
LS 2019/2020 - SvF
Výučba v teréne z mapovania, katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie
LS 2019/2020 - SvF
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
IV1-AITKNAplikácie informačných technológií v KNZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
Diaľkový prieskum ZemeZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
D1-FOTOG
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
I1-FTG2
ZS 2020/2021 - SvF
B1-GGeodéziaZS 2020/2021 - SvFIng. Ján Ježko, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
B1-G1Geodézia 1
ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
D1-INGE
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
I1-IG2Inžinierska geodézia 2ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
B1-KNEKataster nehnuteľností 1
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
Meracie systémy v inžinierskej geodézii
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Moderné technológie tvorby geodetických podkladovZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
I1-PUPozemkové úpravy
ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
Výučba v teréne
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Výučba v teréneZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
I1-ABF
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
LS 2020/2021 - SvF
Environmentálne modelovanie a hodnotenie krajiny
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
Geodézia v priemysleLS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
Inžinierska geodézia 1LS 2020/2021 - SvF
B1-KMKatastrálne mapovanie 1LS 2020/2021 - SvF
I1-LGCLegislatíva geodetických činnostíLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
B1-MFKNLS 2020/2021 - SvF
B1-OPX_GOdborná praxLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Štefan Sokol, PhD.
I1-OP_GA
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
B1-PU1Pozemkové úpravy 1
LS 2020/2021 - SvF
B1-SCE_CSurveying in Civil Engineering
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Surveying Methods for Structure Monitoring
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
Výučba v teréne z geodézieLS 2020/2021 - SvF
B1-VT_MAPVýučba v teréne z mapovania, katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézieLS 2020/2021 - SvF