29. 5. 2020  16:13 Vilma
Akademický informační systém

Katedra geotechniky (SvF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandská studia - SvF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2019/2020 - doktorandská studia - SvF
D1-GTS2019/2020 - doktorandská studia - SvF
D1-GEOGeotechnika - vybrané state
2019/2020 - doktorandská studia - SvF
2019/2020 - doktorandská studia - SvF
D1-MEZE2019/2020 - doktorandská studia - SvF
Nádrže a priehrady - vybrané state2019/2020 - doktorandská studia - SvF
D1-PODST2019/2020 - doktorandská studia - SvFdoc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
D1-ZASTZakladanie stavieb2019/2020 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
B1-AT_GTE
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Filtračné a stabilitné úlohy
LS 2019/2020 - SvF
Ing. Marián Minárik, PhD.
I1-FHS_CFoundation of Hydraulic Structures
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
I1-GPNPVSGeotechnické problémy navrhovania a prevádzky vodných staviebLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Inžinierska geológia a hydrogeológia
LS 2019/2020 - SvF
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
B1-IGMH
LS 2019/2020 - SvF
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
I1-NAPPNávrh a prevádzka priehrad
LS 2019/2020 - SvF
B1-NRGS
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
I1-NMGNumerické modelovanie v geotechnike
LS 2019/2020 - SvF
Plošné a hĺbkové zakladanieLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Ing. Jana Chabroňová, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Skládky, odkaliská a recyklácia odpadovLS 2019/2020 - SvF
Soil Mechanics and Foundation
LS 2019/2020 - SvF
Special Foundation Problems
LS 2019/2020 - SvF
IV1-VHSUVodohospodárske sústavy
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
I1-VHSULS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
B1-ZS_V
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
Zakladanie vodných staviebLS 2019/2020 - SvF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
B1-EGEnvironmentálna geotechnika
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
D1-FSUSH2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
GeológiaZS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
BV1-GEGM
ZS 2020/2021 - SvF
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Geology
ZS 2020/2021 - SvF
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
I1-GS_CGeotechnical Structures
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Geotechnické stavby
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Geotechnické stavby2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
D1-GEO2020/2021 - doktorandská studia - SvF
Inžinierska geológiaZS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
I1-IGInžinierska geológia
ZS 2020/2021 - SvF
D1-IGHYDInžinierska geológia a hydrogeológia
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
B1-MZEMechanika zemínZS 2020/2021 - SvF
2020/2021 - doktorandská studia - SvFdoc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
B1-MZZS_PMechanika zemín a základanie staviebZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Monika Súľovská, PhD.
B1-MZZSMechanika zemín a základanie stavieb
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
D1-NPVSNádrže a priehrady - vybrané state
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
I1-NRGSNavrhovanie a realizácia geotechnických stavieb
ZS 2020/2021 - SvF
I1-PHZZS 2020/2021 - SvF
Podzemné stavby
ZS 2020/2021 - SvF
Podzemné stavby2020/2021 - doktorandská studia - SvFdoc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
B1-P1GProjekt 1 - Geotechnické konštrukcieZS 2020/2021 - SvF
I1-SODSkládky a odkaliská
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
I1-SPGE_CSpecial Problems of Geotechnical EngineeringZS 2020/2021 - SvF
I1-SJAM
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Vlastnosti hornín a zemínZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
B1-AT_GTELS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
IV1-FISUFiltračné a stabilitné úlohy
LS 2020/2021 - SvF
Ing. Marián Minárik, PhD.
I1-FHS_CFoundation of Hydraulic Structures
LS 2020/2021 - SvF
Geotechnické problémy navrhovania a prevádzky vodných stavieb
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Inžinierska geológia a mechanika hornínLS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
I1-NMG
LS 2020/2021 - SvF
Plošné a hĺbkové zakladanieLS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
LS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
LS 2020/2021 - SvF
B1-SMF_C
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
LS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
IV1-VHSU
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
Vybrané state z nádrží a priehrad
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
B1-ZS_V
LS 2020/2021 - SvF
Zakladanie vodných stavieb
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.