25. 9. 2020  2:35 Vladislav
Akademický informační systém

Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF) - seznam garantovaných předmětů


Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: ZS 2020/2021 - SvF, LS 2020/2021 - SvF, 2020/2021 - doktorandská studia - SvF.

Kód
Název předmětuObdobí
Garant
Ateliér z krajinného plánovania 1ZS 2020/2021 - SvF
Ateliér z krajinného plánovania 3ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Ateliérový projekt 1ZS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
I1-BKZBiotechnika krajinnej zelene
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-CAD_VCAD systémy vo vodnom hospodárstveZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
Erózne a transportné procesy v krajineZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-EX_KExkurzia
ZS 2020/2021 - SvF
Geografické informačné systémyZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-GIS_VZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GEOIGeoinformatika2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GHVH2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GMHGeoštatistické metódy v hydrológii2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-HKS
ZS 2020/2021 - SvF
Hodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
D1-HPP2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Hydrológia - vybrané state2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Hydropedológia a bonitácia pôdy2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-IMPOIntegrovaný manažment povodiaZS 2020/2021 - SvF
B1-KEKrajinná ekológia
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Krajinná ekológia
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-KRPAKrajinné plánovanie2020/2021 - doktorandská studia - SvF
Krajinné plánovanie a manažmentZS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-KEPKrajinno ekologické plánovanieZS 2020/2021 - SvF
Krajinno-inžinierske stavby - vybrané state2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
D1-MVP2Metodika vedeckej práce 2
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
D1-MHP2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
D1-MLVHJMetódy laboratórneho výskumu hydrodynamických javov
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
D1-MTEVH
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
I1-MAREMimosídelné areályZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Morfologické a hydraulické aspekty povodiaZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
B1-PPPZS 2020/2021 - SvF
BV1-PPOPôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkovZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
Revitalizácia tokov a mokradí
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
D1-RETO
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
2020/2021 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstveZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
D1-SMMHPStochastické matematické modely hydrologických procesov2020/2021 - doktorandská studia - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
D1-VRP2020/2021 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
B1-AKP2Ateliér z krajinného plánovania 2
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Atelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajiny
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-AP2_KAteliérový projekt 2LS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-BP_K
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
LS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Dendrológia
LS 2020/2021 - SvF
I1-DP_KDiplomová prácaLS 2020/2021 - SvF
I1-DS_K
LS 2020/2021 - SvF
Exkurzia
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
Krajinné inžinierstvoLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
BV1-WRM_CManažment vodných zdrojovLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
LS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-OMPR
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Odhad a manažment povodňového rizikaLS 2020/2021 - SvF
I1-POPOPedológia a oceňovanie pozemkovLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Ponds and detention reservoirs
LS 2020/2021 - SvF
Pozemkové úpravy v krajinnom plánovaní
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
I1-REZKRekultivačné zásahy v krajine
LS 2020/2021 - SvF
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
LS 2020/2021 - SvF
I1-RBM_C
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
LS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-TEVDK
LS 2020/2021 - SvF
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-UTÚpravy tokov
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
I1-VUPRLS 2020/2021 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Vodné hospodárstvoLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
I1-VYTE_VLS 2020/2021 - SvF
I1-VYTE_KVýučba v teréne
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-3DZ
LS 2020/2021 - SvF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-AKP3Ateliér z krajinného plánovania 3
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-AP1_KAteliérový projekt 1ZS 2021/2022 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-AP3_KAteliérový projekt 3
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Biotechnika krajinnej zeleneZS 2021/2022 - SvF
CAD systémy vo vodnom hospodárstveZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
D1-DMMHPDeterministické matematické modely hydrologických procesov2021/2022 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredieZS 2021/2022 - SvF
ZS 2021/2022 - SvF
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-GISGeografické informačné systémyZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-GIS_VGeografické informačné systémy vo vodnom hospodárstveZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GEOIGeoinformatika2021/2022 - doktorandská studia - SvF
Geoinformatika v hydrológii a vodnom hospodárstve
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Geoštatistické metódy v hydrológii2021/2022 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
ZS 2021/2022 - SvF
2021/2022 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Hydrodynamika pórovitého prostredia
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
HydrológiaZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Hydrológia - vybrané state
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
ZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
B1-HPEHydropedológia
ZS 2021/2022 - SvF
Hydropedológia a bonitácia pôdy2021/2022 - doktorandská studia - SvF
Integrovaný manažment povodia
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Krajinná ekológiaZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
Krajinné plánovanie
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Krajinné plánovanie a manažmentZS 2021/2022 - SvF
B1-KEP
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-KISVSKrajinno-inžinierske stavby - vybrané state
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-MMH_CZS 2021/2022 - SvF
D1-MVP1Metodika vedeckej práce 12021/2022 - doktorandská studia - SvF
D1-MVP22021/2022 - doktorandská studia - SvF
D1-MMVBMetódy a modely vodohospodárskych bilancií2021/2022 - doktorandská studia - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-MHP
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
D1-MLVHJ
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-MTEVH
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-MAREZS 2021/2022 - SvF
Morfologické a hydraulické aspekty povodiaZS 2021/2022 - SvF
B1-PPPPočítačová podpora projektovania
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
BV1-PPOPôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkov
ZS 2021/2022 - SvF
B1-P1TProjekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajinyZS 2021/2022 - SvF
IV1-PPOZS 2021/2022 - SvF
Revitalizácia tokov a mokradí
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
D1-RETORevitalizácie tokov
2021/2022 - doktorandská studia - SvF
D1-SOMVS2021/2022 - doktorandská studia - SvF
I1-SUEISpracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve
ZS 2021/2022 - SvF
prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Stochastické matematické modely hydrologických procesov2021/2022 - doktorandská studia - SvF
Vodný režim pôd2021/2022 - doktorandská studia - SvF
ZS 2021/2022 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.