12. 12. 2019  3:48 Otília
Akademický informačný systém

Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF, ZS 2019/2020 - SvF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
B1-AKP1Ateliér z krajinného plánovania 1ZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-AKP3Ateliér z krajinného plánovania 3ZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-AP1_KAteliérový projekt 1ZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-AP3_KAteliérový projekt 3ZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-BKZBiotechnika krajinnej zeleneZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-CAD_VCAD systémy vo vodnom hospodárstveZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
D1-DMMHPDeterministické matematické modely hydrologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
I1-EIAEIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredieZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-ERTPKErózne a transportné procesy v krajineZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-EX_KExkurziaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-GISGeografické informačné systémyZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-GIS_VGeografické informačné systémy vo vodnom hospodárstveZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GEOIGeoinformatika2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GHVHGeoinformatika v hydrológii a vodnom hospodárstve2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-GMHGeoštatistické metódy v hydrológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-HKSHistorické krajinné štruktúryZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
D1-HREHJHodnotenie rizík extrémnych hydrologických javov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-HPPHydrodynamika pórovitého prostredia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
B1-HYDHydrológiaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
D1-HVSHydrológia - vybrané state2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
B1-HYD_CHydrologyZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
B1-HPEHydropedológiaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
D1-HBPHydropedológia a bonitácia pôdy2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-IMPOIntegrovaný manažment povodiaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-KREKKrajinná ekológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
B1-KEKrajinná ekológiaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-KRPAKrajinné plánovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-KPMKrajinné plánovanie a manažmentZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-KEPKrajinno ekologické plánovanieZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-KISVSKrajinno-inžinierske stavby - vybrané state2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-MMH_CMathematical Modelling in HydrologyZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-MVP1Metodika vedeckej práce 12019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
D1-MVP2Metodika vedeckej práce 22019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
D1-MMVBMetódy a modely vodohospodárskych bilancií2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
D1-MHPMetódy hydrologických predpovedí2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
D1-MLVHJMetódy laboratórneho výskumu hydrodynamických javov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
D1-MTEVHMetódy terénneho a experimentálneho výskumu v hydrológii2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-MAREMimosídelné areályZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-MHAPMorfologické a hydraulické aspekty povodiaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-POPOPedológia a oceňovanie pozemkovZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-PPPPočítačová podpora projektovaniaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
BV1-PPOPôdohospodárstvo, pedológia a oceňovanie pozemkovZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-P1TProjekt 1 - Trvalo udržateľné využitie krajinyZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
IV1-PPOProtipovodňová a protierózna ochranaZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-RTMRevitalizácia tokov a mokradíZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
D1-RMERevitalizácie mokraďných ekosystémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
D1-RETORevitalizácie tokov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
D1-SOMVSSimulačné a optimalizačné modely vodohospodárskych sústav2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
I1-SUEISpracovanie údajov v environmentálnom inžinierstveZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
D1-SMMHPStochastické matematické modely hydrologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
B1-UTÚpravy tokovZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
D1-VRPVodný režim pôd2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
BV1-WRM_CWater resources managementZS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
B1-AKP2Ateliér z krajinného plánovania 2LS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-AT_VHKAtelierová tvorba - vodné hospodárstvo krajinyLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-AP2_KAteliérový projekt 2LS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-BP_SBakalárska prácaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
B1-BP_KBakalárska prácaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-CADSEICAD systémy v environmentálnom inžinierstveLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-DENDendrológiaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-DP_KDiplomová prácaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-DS_KDiplomový seminárLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-EX_SExkurziaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-EX_KExkurziaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-ITKIHInformačné technológie v krajinnom inžinierstve a hydroinformatikaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-KA_SKrajinná architektúraLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
BV1-KIKrajinné inžinierstvoLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-KIKrajinné inžinierstvoLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-OHZEObnova historickej zeleneLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-OPX_SOdborná praxLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-OMPR_KOdhad a manažment povodňového rizikaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
I1-OMPROdhad a manažment povodňového rizikaLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
I1-POPOPedológia a oceňovanie pozemkovLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-PMNPoldre a malé nádržeLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-PDR_CPonds and detention reservoirsLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
B1-PUKPPozemkové úpravy v krajinnom plánovaníLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-PROJ2_VProjekt 2LS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
B1-P2ZProjekt 2 - Základy architektonickej tvorbyLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-REZKRekultivačné zásahy v krajineLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-RTMRevitalizácia tokov a mokradíLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-RTM_VRevitalizácia tokov a mokradíLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-RVTRevitalizácie vodných tokovLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-RBM_CRiver Basin ManagementLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
B1-SVHK_VStavby vodného hospodárstva krajinyLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-TEVDKTechnické a výtvarné dielo v krajineLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-URTÚpravy a revitalizácie tokovLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
B1-UTÚpravy tokovLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.
I1-UVRKÚpravy vodného režimu v krajineLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-UVORKÚpravy vodného režimu v krajineLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-VUPRVerejné urbanizované priestoryLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
B1-VKVidiecka krajinaLS 2019/2020 - SvFdoc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
I1-VHOVodné hospodárstvoLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
I1-VYTE_KVýučba v teréneLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
I1-VYTE_VVýučba v teréneLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Milan Čistý, PhD.
BV1-WRM_CWater resources managementLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
I1-3DZ3-D zobrazovanieLS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.