5. 8. 2020  12:56 Hortenzia
Akademický informačný systém

Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - SvF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
D1-AEHYBAerodynamika a hydrodynamika budov2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Boris Bielek, PhD.
D1-APAplikované programovanie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
Denné osvetlenie a insolácia budov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
D1-OOP2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFdoc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
D1-PBI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Stavebná klimatológia
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
D1-TOBTepelná ochrana budov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
D1-VSKPSVybrané state z konštrukcií pozemných stavieb
2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
I1-AHB
LS 2019/2020 - SvF
I1-AKA2Architektonicko-konštrukčný ateliér 2
LS 2019/2020 - SvF
I1-AKD_PLS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvFdoc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
B1-CA1_CConstructions in Architecture 1
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Diplomový seminár
LS 2019/2020 - SvF
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
ExkurziaLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Fasádna technika inteligentných budov
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Konštrukcie pozemných stavieb 1LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
Konštrukcie pozemných stavieb 4LS 2019/2020 - SvF
Kurz Autodesk Revit Architecture - začiatočníciLS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
Metodológia vedeckého experimentu
LS 2019/2020 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Obnova budov a ochrana pamiatokLS 2019/2020 - SvF
B1-OPX_P
LS 2019/2020 - SvF
Odborná prax
LS 2019/2020 - SvF
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
I1-PABUPatológia budovLS 2019/2020 - SvF
I1-PGV2
LS 2019/2020 - SvF
I1-PIBPožiarne inžinierstvo budovLS 2019/2020 - SvFdoc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Simulácie energií a vnútorného prostredia budov
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
LS 2019/2020 - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
IV1-SPAL1Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 - ALLPLAN pre začiatočníkovLS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 - ARCHICAD pre začiatočníkovLS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 - REVIT pre začiatočníkov
LS 2019/2020 - SvF
Ing. Martin Jamnický, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
IV1-SPAL2A
LS 2019/2020 - SvF
Ing. Martin Jamnický, PhD.
Softvérová podpora pre BIM projektovanie 2 - ALLPLAN - vystužovanie pre pokročilýchLS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
LS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
LS 2019/2020 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
Solárna technika a osvetlenie budov
LS 2019/2020 - SvF
LS 2019/2020 - SvF
Stavebná tepelná technika
LS 2019/2020 - SvF
Stavebné konštrukcie 1
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
I1-SFKOStavebno-fyzikálne konštruovanie
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Tepelná ochrana budov
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
LS 2019/2020 - SvF
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
LS 2019/2020 - SvF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Aerodynamika a hydrodynamika budov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Akustika v architektúre
ZS 2020/2021 - SvF
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Akustika v architektúreZS 2020/2021 - SvFIng. Dušan Dlhý, PhD.
Aplikované programovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
Architektonicko-konštrukčný ateliér 1ZS 2020/2021 - SvF
I1-AKA3Architektonicko-konštrukčný ateliér 3
ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
I1-BUENBudova a energia
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Budova a energia2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Boris Bielek, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
B1-CA3_CZS 2020/2021 - SvFIng. Andrea Vargová, PhD.
D1-DOIBDenné osvetlenie a insolácia budov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Diplomový seminár
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
Konštrukcie pozemných stavieb 4
ZS 2020/2021 - SvF
Ing. Boris Vavrovič, PhD.
ZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Konštrukcie pozemných stavieb 5
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
D1-OOP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
I1-PGV1Počítačová grafika a vizualizácie 1ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
ZS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Požiarna bezpečnosť budovZS 2020/2021 - SvF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
ZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
ZS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Simulácie budov2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
IV1-SPAL1Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 - ALLPLAN pre začiatočníkovZS 2020/2021 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
IV1-SPAR1Softvérová podpora pre BIM projektovanie 1 - ARCHICAD pre začiatočníkov
ZS 2020/2021 - SvF
IV1-SPRE1ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
D1-STKL
2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Stavebná tepelná technika
ZS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
B1-SK2ZS 2020/2021 - SvF
ZS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Technické kreslenie
ZS 2020/2021 - SvF
Tepelná ochrana budov2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvFprof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Udržateľná architektúra
ZS 2020/2021 - SvF
D1-VSKPS2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
Aerodynamika a hydrodynamika budovLS 2020/2021 - SvF
I1-AKA2LS 2020/2021 - SvF
Architektonicko-konštrukčný dizajnLS 2020/2021 - SvF
I1-AKD_PArchitektonicko-konštrukčný dizajnLS 2020/2021 - SvF
Ateliérová tvorba 3LS 2020/2021 - SvF
B1-BP_P
LS 2020/2021 - SvF
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
B1-CA1_CConstructions in Architecture 1
LS 2020/2021 - SvF
Constructions in Architecture 2LS 2020/2021 - SvF
I1-DP_A
LS 2020/2021 - SvF
I1-EX_A
LS 2020/2021 - SvF
Fasádna technika inteligentných budovLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Boris Bielek, PhD.
B1-FVP_ILS 2020/2021 - SvF
Konštrukcie pozemných stavieb 1
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
B1-KPS3Konštrukcie pozemných stavieb 3LS 2020/2021 - SvF
Konštrukcie pozemných stavieb 4
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
I1-MVE
LS 2020/2021 - SvF
Obnova budov a ochrana pamiatok
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
I1-OP_A
LS 2020/2021 - SvF
doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
B1-OPX_PLS 2020/2021 - SvF
Patológia budovLS 2020/2021 - SvF
I1-PGV2
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
I1-PIBLS 2020/2021 - SvFdoc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
I1-SIEPBLS 2020/2021 - SvF
Simulácie energií a vnútorného prostredia budovLS 2020/2021 - SvF
Softvérová podpora pre BIM projektovanie 2 - ALLPLAN - architektúra pre pokročilých
LS 2020/2021 - SvF
IV1-SPAL2VSoftvérová podpora pre BIM projektovanie 2 - ALLPLAN - vystužovanie pre pokročilých
LS 2020/2021 - SvF
IV1-SPAR2LS 2020/2021 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
LS 2020/2021 - SvF
IV1-SPTE2LS 2020/2021 - SvFIng. Martin Jamnický, PhD.
I1-STOBLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Stavebná akustika a osvetlenie
LS 2020/2021 - SvF
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Stavebná tepelná technikaLS 2020/2021 - SvFprof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
LS 2020/2021 - SvF
Stavebno-fyzikálne konštruovanieLS 2020/2021 - SvF
I1-TOBTepelná ochrana budov
LS 2020/2021 - SvF
LS 2020/2021 - SvF
I1-VSKPS
LS 2020/2021 - SvF
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.