11. 8. 2020  6:18 Zuzana
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI, LS 2019/2020 - FEI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
37179_3DDizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP1E-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP2-RKDizertačný projekt II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP2E-RKDizertačný projekt IIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP3-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt IIIe
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4E-RKDizertačný projekt IVe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP5E-RKDizertačný projekt Ve2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt VIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-PS2-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-T-RKTeória odboru Kybernetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-VP1-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Vedecká práca Ie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2-RKVedecká práca II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP2E-RK
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP3-RKVedecká práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP3E-RKVedecká práca IIIe2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP4E-RK2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
I-ADRIALS 2019/2020 - FEI
B-APIArchitektúra počítačovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
B-AP
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-BP2-RKLS 2019/2020 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
B-CRIČíslicové riadenie
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
LS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
Odborná prax
LS 2019/2020 - FEI
I-PTARLS 2019/2020 - FEI
B-PIOT
LS 2019/2020 - FEI
I-RMRRiadenie mobilných robotovLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
LS 2019/2020 - FEI
B-SPSpojité procesy
LS 2019/2020 - FEI
B-TPRITechnické prostriedky riadenia
LS 2019/2020 - FEI
I-TP-RKLS 2019/2020 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-UDSUdalostné systémy
LS 2019/2020 - FEI
B-UMINT
LS 2019/2020 - FEI
I-VIZSVizuálne systémy
LS 2019/2020 - FEI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Adaptívne riadenieZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Dizertačná práca
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
37179_3DDizertačná práca2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DS-RKDizertačná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP1E-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt III2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
Dizertačný projekt IIIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-DP4-RKDizertačný projekt IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP4E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIprof. Ing. František Duchoň, PhD.
D-DP5E-RKDizertačný projekt Ve
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Dizertačný projekt VIe
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-FSSIFiltrácia a spracovanie signálovZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-HIKTZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
I-HNSZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
I-IDSIdentifikácia systémov
ZS 2020/2021 - FEI
I-NS
ZS 2020/2021 - FEI
D-ODP-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
I-OPOdborná praxZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
Pohybové systémy
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD.
Predmet špecializácie Robotika a Kybernetika I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-RMS
ZS 2020/2021 - FEI
I-RMRRiadenie mobilných robotov
ZS 2020/2021 - FEI
I-RNSRiadenie nelineárnych systémov
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Riadenie robotických manipulátorovZS 2020/2021 - FEI
B-RSRiadiace systémy
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
B-ROBRobotika
ZS 2020/2021 - FEI
I-ROTS
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
D-T-RKTeória odboru Kybernetika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-UI2Umelá inteligencia 2ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
D-VP1-RKVedecká práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP1E-RKVedecká práca Ie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
D-VP3-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
Vedecká práca IV
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP4E-RK
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
D-VP5E-RK2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
ZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
I-VRSVnorené RSZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
I-VIRZS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
ZS 2020/2021 - FEI
ZS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Architektúra počítačovLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
LS 2020/2021 - FEIdoc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
B-BP2-RK
LS 2020/2021 - FEI
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Číslicové riadenieLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
B-DVDatabázy a vizualizáciaLS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
I-DP-RKLS 2020/2021 - FEI
Diplomový projekt 2LS 2020/2021 - FEI
I-OPLS 2020/2021 - FEI
I-PTARPokročilá TARLS 2020/2021 - FEI
B-PIOTPriemyselný IoT
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
I-RMRRiadenie mobilných robotov
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
LS 2020/2021 - FEI
B-ROB
LS 2020/2021 - FEI
Spojité procesyLS 2020/2021 - FEI
B-TPRITechnické prostriedky riadenia
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
I-TP-RK
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
B-UDSLS 2020/2021 - FEI
B-UMINT
LS 2020/2021 - FEI
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
LS 2020/2021 - FEIprof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Výrobné systémy
LS 2020/2021 - FEI