19. 2. 2020  18:32 Vlasta
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT, LS 2019/2020 - FCHPT.

KódNázov predmetuObdobieGarant
3_DZP_ODizertačná práca - O2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
53083_DDizertačná práca - OAD2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
53079_DDizertačná skúška - OAD2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
53041_DInterdisciplinárne aspekty architektúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
3_IAO_OInterdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
53341_DInterdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
53841_DInterdisciplinárne aspekty teórie a dejín architektúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
N500P5_4DPrincípy ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPTdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
53002_DTeória a metodológia vedy II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
53702_DTeória a metodológia vedy v dizajne2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
53021_DVybrané state z architektúry2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
53031_DVybrané state z architektúry II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
3_VSO1_OVybrané state z obnovy architektonického dedičstva I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
3_VSO2_OVybrané state z obnovy architektonického dedičstva II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
1_AN4_AUAteliér navrhovania IVLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
1_BP_AUBakalárska prácaLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
1_DAU2_AUDejiny architektúry a umenia IILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
1_DED1_DDejiny dizajnu ILS 2019/2020 - FAMgr. Danica Šoltésová, PhD.
2_DKM_AUDejiny kultúry a vývoj architektonického mysleniaLS 2019/2020 - FAdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
1_DSM_AUDejiny stavby miestLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
N500D1_4IDejiny umenia IILS 2019/2020 - FCHPTdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
1_DVU2_DDejiny výtvarného umenia IILS 2019/2020 - FAdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
1_FAR_DFarbaLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
2_FAR_AUFarba - princípy navrhovaniaLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
2_HSI5_ADHistorický stavebný interiérLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
1_SSK_AUŠtátna skúškaLS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
1_VIN_DVývoj interiéru a nábytkuLS 2019/2020 - FAMgr. Danica Šoltésová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
N500D0_4IDejiny umenia IZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
N500D2_4IDejiny umenia IIIZS 2020/2021 - FCHPTdoc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
N500O0_4IOchrana a obnova dedičstvaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
N500P0_4IPrincípy konzervovania a reštaurovaniaZS 2020/2021 - FCHPTdoc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.