28. 5. 2020  10:46 Viliam
Akademický informačný systém

Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
3_DZP_U
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
51111_D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
3_DZSK_U
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
53441_D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Interdisciplinárne aspekty urbanizmu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
53411_D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD.
53402_D
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
53431_DVybrané state z urbanizmu
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
LS 2019/2020 - FA
Ateliér navrhovania VLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
1_ASU2_AUAteliérový seminár II - ULS 2019/2020 - FAdoc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Diplomová práca
LS 2019/2020 - FA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_DS_ULS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_DTI_UDoprava a technická infraštruktúra
LS 2019/2020 - FA
Kompozícia II
LS 2019/2020 - FA
1_KPA_AU
LS 2019/2020 - FA
2_SSK_ULS 2019/2020 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2_UEK_UUrbanistická ekonómiaLS 2019/2020 - FA
Urbanizmus IILS 2019/2020 - FA
LS 2019/2020 - FA
2_VPR_A
LS 2019/2020 - FA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Ateliér I - urbanistická tvorba
ZS 2020/2021 - FA
2_AT3_UAteliér IIIZS 2020/2021 - FAdoc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Ateliér navrhovania VII (modul M 8)
ZS 2020/2021 - FA
1_AN7M9_AU
ZS 2020/2021 - FA
2_ATS1_AUAteliérový seminár I - spracovanie územného plánuZS 2020/2021 - FA
1_AS1M8_AU
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Ateliérový seminár I (modul M 9)
ZS 2020/2021 - FA
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
3_DZP_UDizertačná práca - U
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
Dizertačná skúška - U
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
Urbanizmus I
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_UP_AUZS 2020/2021 - FA
Územný manažment a marketing
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
2_VPR_UVerejné priestory
ZS 2020/2021 - FA
2_VPR_AVerejné priestory AZS 2020/2021 - FA
1_VKM8_AU
ZS 2020/2021 - FA
1_VKM9_AU
ZS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
2_VKU_UZS 2020/2021 - FA
Vybrané kapitoly územného plánovaniaZS 2020/2021 - FA
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
3_VSU2_U
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
Ateliér navrhovania VLS 2020/2021 - FA
1_ASU2_AUAteliérový seminár II - U
LS 2020/2021 - FA
LS 2020/2021 - FA
Diplomový seminár
LS 2020/2021 - FA
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
LS 2020/2021 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
1_KOM2_AU
LS 2020/2021 - FA
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
LS 2020/2021 - FA
2_SSK_UŠtátna skúška
LS 2020/2021 - FA
2_UEK_ULS 2020/2021 - FA
1_URB2_AUUrbanizmus IILS 2020/2021 - FA
LS 2020/2021 - FA
Verejné priestory ALS 2020/2021 - FAprof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.