20. 9. 2020  21:48 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav dizajnu (FAD) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD, ZS 2020/2021 - FAD, LS 2020/2021 - FAD.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
1_ANAT_DZS 2020/2021 - FAD
1_APLT_DAplikovaná typografiaZS 2020/2021 - FADIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_APD1_DAteliér priemyselného dizajnu I
ZS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Peter Humaj
Ateliér priemyselného dizajnu III
ZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
1_ATS1_DAteliérový seminár I
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Autorské právo a výkon povolania
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Dizajn v mäkkých materiáloch I
ZS 2020/2021 - FAD
1_DKR1_DDizajnérska kresba I
ZS 2020/2021 - FAD
1_DVZJ_DDizajnérsky vizuálny jazyk
ZS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
3_DZP_DDizertačná práca - D
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DTP_DDTP - príprava tlače
ZS 2020/2021 - FAD
1_FOT_DFotografiaZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
3_IAD_DInterdisciplinárne aspekty dizajnu2020/2021 - doktorandské štúdiá - FADprof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
ZS 2020/2021 - FAD
1_PP2D_DPočítačová podpora 2DZS 2020/2021 - FAD
ZS 2020/2021 - FAD
1_PRX1_D
ZS 2020/2021 - FAD
1_PRX2_DZS 2020/2021 - FAD
1_PRX3_DZS 2020/2021 - FADMgr. art. Radovan Pekník
ZS 2020/2021 - FAD
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
ZS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
2_SEH_DZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Teória a metodológia dizajnu
ZS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
ZS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Úvod do štúdia dizajnuZS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Vybrané state z dizajnu I2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
Vybrané state z dizajnu II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
doc. akad. soch. Peter Humaj
1_ZDIZ1_DZáklady dizajnu I
ZS 2020/2021 - FAD
Ateliér IILS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
Ateliér priemyselného dizajnu II
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
doc. akad. soch. Peter Humaj
Ateliérový seminár II
LS 2020/2021 - FAD
2_ATS2_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Dejiny technikyLS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_DP_DLS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DMM1_DDizajn v mäkkých materiáloch I
LS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
LS 2020/2021 - FAD
Dizajnérska kresba II
LS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
LS 2020/2021 - FADdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
2_EPZ_DEtiketa v profesijnom živote
LS 2020/2021 - FAD
prof. akad. soch. Peter Paliatka
1_EXPD_DExperimentálny dizajnLS 2020/2021 - FADdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_FOTD_DFotografický dizajn
LS 2020/2021 - FAD
2_GPR_D
LS 2020/2021 - FAD
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
Letná škola kresby IILS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
1_PP3D1_D
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
1_PP3D3_DPočítačová podpora 3D IIILS 2020/2021 - FADdoc. Ing. Peter Olah, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
Riadenie malej firmy
LS 2020/2021 - FAD
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
1_STM2_DStavba modelu II
LS 2020/2021 - FAD
2_SNPD1_DStratégia navrhovania v priemyselnom dizajne I
LS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
LS 2020/2021 - FAD
LS 2020/2021 - FAD
1_ZDIZ2_DZáklady dizajnu IILS 2020/2021 - FADprof. akad. soch. Peter Paliatka

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.