13. 11. 2019  17:47 Stanislav
Akademický informačný systém

Ústav dizajnu (FA) - zoznam garantovaných predmetov


Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FA, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA, ZS 2019/2020 - FA.

KódNázov predmetuObdobieGarant
1_ANAT_DAnatómiaZS 2019/2020 - FAdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
1_APLT_DAplikovaná typografiaZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_APD1_DAteliér priemyselného dizajnu IZS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_APD3_DAteliér priemyselného dizajnu IIIZS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_APD5_DAteliér priemyselného dizajnu VZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Peter Olah, ArtD.
1_ATS1_DAteliérový seminár IZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_APVP_DAutorské právo a výkon povolaniaZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
1_DMM1_DDizajn v mäkkých materiáloch IZS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DMM2_DDizajn v mäkkých materiáloch IIZS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DKR1_DDizajnérska kresba IZS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_DVZJ_DDizajnérsky vizuálny jazykZS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
3_DZP_DDizertačná práca - D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
3_DZSK_DDizertačná skúška - D2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DPT_DDPT - príprava tlačeZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_FOT_DFotografiaZS 2019/2020 - FAMgr. art. Monika Stacho, ArtD.
1_GRD1_DGrafický dizajn IZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
3_IAD_DInterdisciplinárne aspekty dizajnu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
53741_DInterdisciplinárne aspekty dizajnu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
2_LSK2_DLetná škola kresby IIZS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_ODIZ_DObalový dizajnZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_PP2D_DPočítačová podpora 2DZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_PP3D2_DPočítačová podpora 3D IIZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Peter Olah, ArtD.
1_PRX1_DPrax IZS 2019/2020 - FAMgr. art. Radovan Pekník
1_PRX2_DPrax IIZS 2019/2020 - FAMgr. art. Radovan Pekník
1_PRX3_DPrax IIIZS 2019/2020 - FAMgr. art. Radovan Pekník
1_PDIZ_DPrezentácia v dizajneZS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_PTYP_DPrototypovanieZS 2019/2020 - FAMgr. art. Marián Králik, ArtD.
2_SEH_DSemiotika a hermeneutikaZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_TMD_DTeória a metodológia dizajnuZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
53705_DTeória tvorby dizajnu I.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
53711_DTeória tvorby dizajnu II.2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD.
2_TIMP_DTímové projektovanieZS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_USD_DÚvod do štúdia dizajnuZS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
53321_DVybrané state z architektonického dedičstva I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
53331_DVybrané state z architektonického dedičstva II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAprof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
3_VSD1_DVybrané state z dizajnu I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
3_VSD2_DVybrané state z dizajnu II2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_ZDIZ1_DZáklady dizajnu IZS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
2_AT2_DAteliér IILS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
1_APD2_DAteliér priemyselného dizajnu IILS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_APD4_DAteliér priemyselného dizajnu IVLS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_ATS2_DAteliérový seminár IILS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
2_ATS2_DAteliérový seminár IILS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
1_BP_DBakalárska prácaLS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DET_DDejiny technikyLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
2_DP_DDiplomová prácaLS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DMM1_DDizajn v mäkkých materiáloch ILS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DMM2_DDizajn v mäkkých materiáloch IILS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_DKR2_DDizajnérska kresba IILS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_ERG_DErgonómia a univerzálny dizajnLS 2019/2020 - FAdoc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
2_EPZ_DEtiketa v profesijnom životeLS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_EXPD_DExperimentálny dizajnLS 2019/2020 - FAdoc. akad. soch. Peter Humaj
1_FOTD_DFotografický dizajnLS 2019/2020 - FAMgr. art. Monika Stacho, ArtD.
2_GPR_DGrafická prezentáciaLS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_GRD2_DGrafický dizajn IILS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
2_LSK2_DLetná škola kresby IILS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_PIS_DPísmoLS 2019/2020 - FAIng. Michal Brašeň, ArtD.
1_PP3D1_DPočítačová podpora 3D ILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Peter Olah, ArtD.
1_PP3D3_DPočítačová podpora 3D IIILS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Peter Olah, ArtD.
2_PKI_DPodpora kreativity a inovatívnostiLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
1_RMF_DRiadenie malej firmyLS 2019/2020 - FAdoc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
1_STM2_DStavba modelu IILS 2019/2020 - FAMgr. art. Radovan Pekník
2_SNPD1_DStratégia navrhovania v priemyselnom dizajne ILS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
2_SNPD2_DStratégia navrhovania v priemyselnom dizajne IILS 2019/2020 - FAMgr. art. Martin Baláž, ArtD.
1_SSK_DŠtátna skúškaLS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
2_SSK_DŠtátna skúškaLS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka
1_ZDIZ2_DZáklady dizajnu IILS 2019/2020 - FAprof. akad. soch. Peter Paliatka

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.